To blir til en - informasjon til ansatte om overføring til ny kommune.

Virksomhetsoverdragelse til ny kommune – Inderøy kommune: Alle ansatte skal med virkning fra 1.1.2012 overføres til ny kommune. Ny arbeidsgiver blir Inderøy kommune med kommunenummer 1756. En slik overføring av alle ansatte i kommunene Mosvik og Inderøy, innebærer en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljølovens (aml) kap 16.

INFORMASJONSBREV TIL ALLE FASTE ANSATTE I MOSVIK KOMMUNE OG INDERØY KOMMUNE
OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD TIL NY KOMMUNE

Det vises til informasjon om kommunesammenslåing gitt i samling for ansatte i Inderøy kulturhus 5. mai 2011.
 
Virksomhetsoverdragelse til ny kommune – Inderøy kommune: Alle ansatte skal med virkning fra 1.1.2012 overføres til ny kommune. Ny arbeidsgiver blir Inderøy kommune med kommunenummer 1756. En slik overføring av alle ansatte i kommunene Mosvik og Inderøy, innebærer en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljølovens (aml) kap 16.
 
Vilkår: Dine individuelle arbeidsvilkår og rettigheter etter arbeidsavtalen vil bli overført ved virksomhetsoverdragelsen. Pensjonsordning i ny kommune vil være i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser.
 
Dato for overføring og ny arbeidsavtale: Ditt arbeidsforhold vil bli overført fra Inderøy kommune til Inderøy kommune (kommunenummer 1756) 1. januar 2012. Ny arbeidsavtale vil bli utarbeidet, jfr. aml. § 14-5, og vil bli sendt ut til deg i tidsrommet november - desember. 
 
Reservasjon: Du opplyses herved om din rett til å reservere deg mot overføringen, jf arbeidsmiljøloven § 16-3. Dette må skje ved at du skriftlig underretter din arbeidsgiver (Mosvik kommune/Inderøy kommune) om dette innen 15. november 2011. Hvis du gjør reservasjonsretten gjeldende vil du i utgangspunktet ha fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling du ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten vil bortfalle dersom arbeidstaker ikke aksepterer et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at slik tilbudet eventuelt mottas. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at denne rettigheten ikke vil gjelde i forhold til denne overføringen da henholdsvis Mosvik kommune og gamle Inderøy kommune vil opphøre å eksistere som følge av overføringen til nye Inderøy kommune.
 
Informasjon og spørsmål: Ta kontakt med nærmeste leder for informasjon og spørsmål, eller du kan ta kontakt med personal- og organisasjonsrådgiver Jon Olav Heggli via epost personal@inderoy.kommune.no
 
Arbeidstakerorganisasjonene i Mosvik kommune og Inderøy kommune kan også kontaktes.