error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Penger

Kulturmidler

I Hovedutvalg Folk 04.04.2017 ble det vedtatt nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler. I Hovedutvalg Folk 27.02.18 ble det vedtatt en liten endring. Dette innebærer at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i markedsføring mm.

 

Mer informasjon om frivillighetsregisteret finner du her
Mer informasjon om Inderøyprofilen finner du her 
De nye retningslinjene kan du lese her

 

4 tilskuddsordninger:

Prosjekttilskudd
Driftstilskudd
Anleggsmidler
Tilskudd til arrangement

 

Søknadsfrist for prosjekttilskudd, driftstilskudd, anleggsmidler og tilskudd til arrangement er 1. mai. Tilskudd til større arrangement har søknadsfrist 1. oktober.

Søknadsskjema finner du her