error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Skarnsundbrua

Tilskudd til kultur og næring

Nye Inderøy kommune 

Tilskudd til kultur og næring

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det opprettet en gruppe som arbeider med bygging av felles identitet og samhold når kommunene slår seg sammen. Prosjektgruppen består av Kåre Bjerkan(leder), Siv Anette Lorentzen, Bodil Alstad, Lars Daling og Klaas Jan Jonkman.

Målsettinger er at ”Nye Inderøy kommune” skal være en kulturkommune.

Gjennom ulike typer virkemidler ønsker vi å bidra til at varierte kulturtilbud og arrangement kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Dette for å gi innbyggerne en opplevelse av det gode fellesskap og samhold, som innbyggerne i de to kommunene alltid har stått for.

Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til felles arrangement. (utvikle eksisterende og etablere nye)

Det er satt av midler til kultur- og næringstiltak. Tiltakene skal bidra til å bygge samhold og identitet når kommunene slår seg sammen. Se søknadsskjema og retningslinjer. 

Søknadskjema.pdf og retningslinjer.pdf

 

 

Skjema