A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
IMG_5569

MUSIKALSK FORESTILLING 10. TRINN 2019

I høst har elevene på 10. trinnet blant annet øvet på dans, sang, skuespill samt skrevet monologer og alt dette har de satt sammen til en fantastisk forestilling, som ble vist i kveld (torsdag 05.12.19).

Det er i de siste to ukene jobbet intenst, av både elever og ansatte, for å få på plass alle detaljene i forestillingen. Resultatet fikk vi presentert i kveld og det ble en fantastisk kveld med flotte elevoppvisninger. Elevene stiller også med eget crew samt med bistand på lydfiler. 

I morgen skal de andre elevene på skolen og elever fra 7. trinn få gleden av å se forestillinga.

 

IMG_5558.jpg

IMG_5562.jpg

IMG_5549.jpg

måltidet[1]

SKOLEMÅLTID 20.11.19

Inderøy ungdomsskole, ulike næringsaktører på Inderøy og Lokal Frivillighet samarbeider om å tilby skolelunsj til elever og ansatte ved ungdomsskole en gang i måneden. Samarbeidet har som mål å oppnå bevissthet blant ungdommen om sunne kostholdsvaner samt skape relasjoner på tvers av generasjoner. I tillegg er det en målsetting å gi elevene mestring ved å skape et utvidet klasserom og involvere elevene i tilberedelser og etterarbeid. Skolelunsjen ved ungdomsskolen er et samarbeid mellom næringslivet i Inderøy, frivillig Inderøy, frivillige organisasjoner representert ved Sanitetsforeningene Røra, Sandvollan og Inderøy , kantina i AKSET  og ungdomsskolen.

SKOLEMÅLTID 24.10.19

Her viser vi noen bilder fra:

* tilbredningen av dagens skolemåltid

* selve måltide

* ungdomsskolens underholdningsinnslag i dagens matpause

IMG_5401.jpg

IMG_5404.jpg

 

 

IMG_5406.jpg

IMG_5407.jpg

 

IMG_5411.jpg

 

IMG_3830

BEDRIFTSMESSE 2019

Inderøy ungdomsskole arrangerer, i samarbeid med Inderøy Utvikling og Næringssjefen i Inderøy kommune, bedriftsmesse for elevene på 10. trinnet. Bedriftsmessa arrangeres mandag 28.10.19.

skolemelk_5

Bestilling av skolemelk

Du bestiller ved å gå på www.skolelyst.no

MOBILSKOLE

Informasjon om mobilskole og hvordan vi benytter den.

SAMTYKKEERKLÆRING

Etter barnelovens bestemmelser skal foreldre som deler det juridiske foreldreansvaret for barnet utøve foreldreansvaret i fellesskap. Dette innebærer blant annet at foreldrene skal ta alle større avgjørelser for barnet sammen og at de i fellesskap er verge for barnet.

Nye samboere eller ektefeller har imidlertid ingen formelle rettigheter overfor barnet. Som en følge av dette har de heller ikke rett til informasjon om barnet fra skolen, herunder deltakelse på foresattemøter og kontaktmøter. Dette gjelder selv om vedkommende bor sammen med barnet og er en viktig omsorgsperson.

Det klare utgangspunktet er altså at skolen ikke kan tillate ny samboer eller ektefelle å delta på foresattemøter og kontaktmøter, med mindre det foreligger et gyldig samtykke til dette.

Her kan du laste ned Samtykkeerklæringskjema.pdf