A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Institusjonsplasser

Inderøy kommune har to sykehjem, Inderøyheimen og Mosvik Sykeheim. Mosvik sykeheim er for tiden stengt i forbindelse med ombygging. Beboere er på Inderøyheimen. (Se artikkel lengre ned på siden)

Sykehjemmene kan tilby både langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold. Målgruppen vil i hovedsak være eldre som på grunn av kronisk sykdom, funksjonshemming, demens og/eller manglende evne for å dra omsorg for seg selv har behov for tilbud om heldøgns omsorg.

Institusjonsplass er det høyeste omsorgsnivået kommunen tilbyr og innvilges når dine behov for pleie og omsorg ikke kan dekkes av hjemmesykepleie eller andre tiltak i hjemmet.

Søknad om opphold på sykehjem vurderes i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Opphold i sykehjem tildeles etter individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Søknad- se Tildelingskontoret

 

Nytt omsorgsbygg i Mosvik

 

 

Skjema