error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Bufdir informerer søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge nå er kunngjort for 2021 og at søknadsskjemaet er publisert.

Trøndelagsmodellen folkehelse

Folkehelsesatsing på barn og unge

Inderøy kommune har fått midler fra fylkeskommunen til en større folkehelsesatsing. Stikkord er barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Vaksinasjon Inderøy

Årets influensavaksine er her fra uke 44

Høsten nærmer seg, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa. Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon. Er du over 65 år er du i målgruppen for influensavaksine. Det samme gjelder om du er gravid eller har kroniske sykdommer. På grunn av mulig mangel på vaksine denne sesongen er alle dosene både i programmet og i privatmarkedet forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember.

Leger ved Inderøy legesenter

Øker fastlegekapasiteten

Innen 1. mai vil to nye fastleger være på plass ved Inderøy Legekontor.

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet.

Dinutvei.no

Dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Legevakten flytter til nye lokaler 21. mars 2017

Innherred Interkommunale

Legevakt IKS

Legevakten flytter inn i nye lokaler 21. mars. Nytt oppmøteseted er kombinasjonsbygget, Sykehuset Levanger.

Informasjonsbrosjyren deres finner du her

Plakat hjerneslag

Nasjonal dugnad for økt kunnskap om hjerneslag

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.