Søknad til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Kommunene i fellesskap søkte 22.mars 2010 om dekning av kostnader samt avklaringer på arbeidsgiveravgift, tilskuddsordninger i landbruket og eiendomsskatt. Det ble positive tilbakemeldinger både fra KRD og LMD.