error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Hender uten tekst

Skolemiljø og handlingsplan mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider. Informasjon på arabisk.

Skolene i Inderøy har en plan for oppfølging av §9A, hvor bl.a. skolens handlingsplan mot mobbing inngår. Elevråd, FAU og SMU involveres i arbeidet.

Plan for oppfølging av §9A

Skolens handlingsplan mot mobbing

Årshjul - trivselstiltak 2019-20

Barneombudet - Info om mobbing

Skjema