Ida Stuberg_200x150

Siste møte i fellesnemnda

Nytt kommunestyre er valgt og konstituerende møte i kommunestyret er planlagt 17 oktober 2011. Fra dette tidspunkt overtar det nye kommunestyret de fullmakter fellesnemnda har hatt for å etablere nye Inderøy kommune. Møtet i fellesnemnda 21.september er således det siste planlagte møtet før nytt kommunestyre overtar. Begge de gamle kommunestyrene i Mosvik og Inderøy skal fortsatt styre de gamle kommunene ut 2011.

Sakliste til fellesnemndas møte 21.09.11