error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Sorteringsguide

Informasjon om renovasjon for hytter og fritidsboliger

Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av tilbudet for

hytter og fritidsboliger. I samarbeid med deltakerkommuner har de gjennomgått dagens tilbud

og behov. De ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små

og store hyttefelt. De skal bli mer ryddige og innbydende, og de vil ved behov sette opp

kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille

fremtidens krav til kildesortering.

Dette krever noe mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. For å kunne gjennomføre

oppgraderingene er det derfor behov for å sentralisere og avvikle enkelte returpunkt. Alle hytter skal

fortsatt ha et returpunkt i tilknytning til sentrale nedfartsveier, men noe bilkjøring må påregnes.

I samarbeid har vi kommet frem til at følgende returpunkt fjernes og avvikles iløpet av uke 41/2018:

  • Kvamsholmen
  • Kvam
  • Undersåker
  • Heggdal
  • Forr
  • Vangshylla
  • Rottvold

 

Benytt i stedet gjerne returpunktet like utenfor den nye Inderøy gjenvinningsstasjon på Utøy

(Utøvegen 500). Dette er et utvidet returpunkt hvor en kan levere matavfall, papp/papir, restavfall,

glass- og metallemballasje, tekstiler, småelektronikk, lyspærer og batterier, maling, lakk og lim. Andre

avfallstyper og større gjenstander må leveres på gjenvinningsstasjonen i åpningstidene tirsdag og

torsdag kl 12-19.

Alle returpunkt finner dere i kart på ir.nt.no/hytterenovasjon-inderoy og på sortere.no.

Returpunktene er beregnet på vanlig avfall fra hytteoppholdet (mindre mengder/poser). Annet avfall

kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg) uten ekstra kostnad.

Informasjon om videre oppgradering og endring av hytterenovasjonstilbudet I Inderøy kommune vil

publiseres på ir.nt.no/hytterenovasjon-inderoy.

Innherred Renovasjon - logo

Renovasjon

Drift besørges av Innherred Renovasjon.

Innherred Renovasjon IKS  er et interkommunalt selskap som eies av 9 kommuner, deriblant Inderøy.

Tømmeplan

Tømmeplaner kun tilgjengelig på nettsiden til Innherred Renovasjon eller i appen «IR Tømmeplan»

 

Tømmeplan på web ligger her: ir.nt.no/web

Info om appen finner dere på ir.nt.no/app