A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Psykisk helse- og rustjeneste

 
Under redigering
 
 
Kontaktinformasjon - Psykososialt team
Navn:
Stilling:
Kontorsted:
Telefon:
 
Tjenestesleder
Psykiatrisk sykepleier
Inderøy Rådhus
Tlf:
95834419
Anne Irene Vang Psykiatrisk sykepleier
Inderøy Råshus
Tlf:
95330026
Hilde Fjerdingen-Iversen
Spesialsykepleier psykisk helsearbeid
Inderøy Rådhus
Tlf:
95330053
Inger Anna Kjesbu Saltvik
Psykiatrisk sykepleier
Inderøy Rådhus
Tlf:
95924093
Aina Ness Vernepleier psykisk helsearbeid Inderøy Rådhus Tlf: 95772479
Kontortid:
kl 09.00 - 15.00
 
 
Tilbudet er gratis.
 

 

 
 

 

Skjema