Politisk arbeidsgruppe kulturbygging

Fellesnemnda nedsatte i møtet 22.september 2010 en politisk arbeidsgruppe til å utarbeide en plan for kulturbygging rettet mot innbyggerne i de to kommunene.

Den politiske arbeidsgruppa fikk følgende mandat:

"Utarbeide en plan for kulturbyggende tiltak rettet mot innbyggerne i prosessen med sammenslåing av kommunene. Planen utarbeides innen 1.november 2010 og legges fram for fellesnemnda til behandling."

Følgende er medlemmer av arbeidsgruppen:
Signar Berger, Ap, leder
Ida Stuberg, Sp, nestleder
Reidun Huseth, enhetsleder kultur Inderøy
Bodil Alstad, kultursekretær Mosvik