Politikk

Under denne fanen vil du finne behandling av politiske saker i forbindelse med sammenslåing av kommunene.
Fellesnemnda er det øverste politiske organ i sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda har delegert myndighet til underutvalg og arbeidsgrupper. Organisasjonskartet ble vedtatt av fellesnemnda 22.september 2010.