error_outline
29. november kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arbeid etter §9A

01082017 tredde  de nye lovendringene ang.  kapittel 9 A, i opplæringsloven, i kraft. Alle elever har jf §9A-2 rett på et trygt og godt skiolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.