"Plan for ekstern kulturbygging - bygging av samhold og identitet" vedtatt av fellesnemnda

En politisk arbeidsgruppe med Signar Berger som leder har utarbeidet planen. Planen er rettet mot innbyggere,lag- og organisasjoner og næringslivet i begge kommuner, med ønske om å gjennomføre felles arrangemnet for å styrke samholdet i den nye kommunen. Videre planlegging og gjennomføring av tiltak og markeringer utføres nå av en egen administrativ prosjektgruppe med Kåre Bjerkan som leder.