Partssammensatt utvalg

Fellesnemndas partssammensatte utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom nye Inderøy kommune som arbeidsgiver og de ansatte.

Fellesnemndas partssammensatte utvalg består leder og nestleder i administrasjonsutvalgene i de to kommunene samt en tillitsvalgt fra hver kommune:
Ole Tronstad,Sp, leder
Carl Ivar von Køppen,Sp, nestleder
Ida Stuberg, Sp
Signar Berger, Ap
Nanna Dyrendal, tillitsvalgt
Rakel Tangstad, tillitsvalgt

Oppgavene til partssammensatt utvalg er gitt i delegasjonsreglement vedtatt av fellesnemnda.