A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bokkunst

Om Inderøy bibliotek

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek med Sakshaug skole, Inderøy ungdomskole og Inderøy videregående skole.

1838: Skriv fra Kyrkje- og undervisningsdepartementet om "Opprettelse av de hensiktsmessige almuebibliotek i landdistriktene".

1852: 15. mai var det vedtak i herredsstyret i Inderøy om å opprette et bibliotek .Mot slutten av 1860 åra var det nedgangstider innen kultur og åndsliv, noe som også fikk negativ virkning for bibliotekene. Økonomiske nedgangstider, manglende statsstøtte og økende utvandring. Trange kår for bibliotekene generelt.

Ca. 1870: Biblioteket i Inderøy lagt ned på grunn av dårlige økonomiske tider.

1876: Biblioteket i drift på nytt.

 1896: Folkeboksamlinger opprettet på Røra og Sandvollan. Senere fulgte kretsene Lyngstad og Utøy.

1935: Første bibliotekloven for Norge kom. Den ble revidert i 1947.

1953: Inderøy folkeboksamling drev godt. Trønder-Avisa skrev følgende den 2. september 1953: "Inderøy folkeboksamling har no fått godt rom i heradshuset på Straumen. Boksamlinga hadde i fjor 993 utlån og av dette 595 band skjønlitteratur og 398 faglitteratur. Det vart i fjor kjøpt inn 48 nye bøker, så ein har no 1302 band i boksamlinga."

1966: Avtale om felles bibliotek mellom Inderøy folkebibliotek og Inderøy ungdomsskole.

1985: Ny lov om folkebibliotek, og endringer i grunnskoleloven som påla folkebibliotek og grunnskoler å etablere et fast samarbeid.

Sist i 1980-åra: Nye medier inn i biblioteket: lydbøker, musikk på LP og kassetter.

Først i 1990-åra: Videofilmene inn i mediastammen. Det ble av fylkesbiblioteket igangsatt en depotordning med videofilmer for barn. Depotet sirkulerte mellom folkebibliotekene i fylket og førte til at nye brukere "oppdaget" biblioteket. Økning i utlån både av bøker og andre medier.

1993: Dataverdenen inntar biblioteket vårt. Hele mediebestanden blir nå registrert inn på datasystemet "Media". Kortkataloger og manuelt utlån ble nå en saga blott. Stort fremskritt.

1997: Tilgang til Internett ved biblioteket.

1998: Samarbeidsavtale mellom Inderøy folkebibliotek og Inderøy videregående skole. En styrke for begge parter.

I og med at Inderøy folkebibliotek nå også var skolebibliotek for både ungdomsskolen og videregående skole, ble det vedtatt å endre navn til Inderøy bibliotek. Nytt biblioteksystem "Mikromarc 2" ble tatt i bruk.

2002: Vedtak i kommunestyret om bygging av nytt bibliotek.

24. november 2003: Vi flyttet inn i nytt bibliotek i tilknytning til Inderøy kulturhus.

2007: Biblioteket overtar ansvaret for registrering og utlån av lærebøkene ved Inderøy videregående skole.

Høsten 2008: Biblioteket overtar rom i 2. etasje, tilknyttet trappen, en ny lokalavdeling og  avdeling for spesialsamlinger Inderøy videregående etableres.

Høsten 2010: Inderøy bibliotek på facebook. Inderøy bibliotek med i felles transportordning for Trøndelag. Inderøy bibliotek deltager i prosjektet "Litteraturhus Nord-Trøndelag".

2011: 1. januar overtok Inderøy bibliotek driften av Mosvik skole- og folkebibliotek. Dette er en midlertidig ordning i påvente av kommunesammenslåing 01.01.2012.

2012: Fom 1. januar og kommunesammenslåing: Mosvik bibliotek er filial under Inderøy bibliotek.

2013: Fom. 1. januar går Mosvik filial over til å være rent skolebibliotek.
Oppstart lørdagsåpent bibliotek.
Avtale om felles skolebibliotektjeneste inngås mellom Sakshaug skole og Inderøy bibliotek.
Inderøy bibliotek deltager i prosjektet "Nord-Trøndelag leser".
Nettustillingen http://fagrefjord.no/ (nynorsk utsyn frå Vinjesteinen) lanseres, et samarbeidsprosjekt mellom Pronomen kommunikasjonsdesign v/Bjørnar Skjesol og Inderøy bibliotek.
 
2014: Ny biblioteklov av 01.01.2014, med viktig endring i formålsparagrafen; folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
11. juni starter bibliotekene i Nord-Trøndelag utlån av ebøker!
 
2015: I forbindelse med byggingen av Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) flytter biblioteket i juni midlertidig inn i ny minihall.
Biblioteket overtar ansvaret for registrering og utlån av lærebøkene for ungdomsskolen. Nasjonal bibliotekstrategi ble legges fram.
 
2016: 2. april åpner biblioteket i flotte, nyrenoverte lokaler i AKSET kultur- og skolesamfunn!
 

Skjema