error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunereform_400x214

Innbyggerundersøkelse

Inderøy kommune vil høre din mening om kommunereformen.
 
Inderøy kommune har gitt firmaet Opinion i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse.
Kornaks

Status kommunereformen pr. august 2015 - informasjon fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag oppsummerer status om kommunereformen.

Kornåker sett fra Sakshaugvang.

Status kommunereformen pr. august 2015

Rapport sendt til fylkesmannen.

5 av 6 folkemøter om kommunereformen gjennomført !

Inderøy kommune gjennomfører i disse dager folkemøter 6 steder i kommunen; Mosvik, Kirknesvågen, Røra, Sandvollan, Straumen og Utøy har vært møtesteder. Ca 50 møtte på folkemøte på Lyngstad i går

Ordfører Ida Stuberg har orientert om arbeidet med kommunereformen i kommunen. Hun har vektlagt pågående utredningsarbeid som gjennomføres i samarbeid med Inn-Trøndelagskommunene og nabokommunene Verdal, Levanger og Frosta. Den viktigste milepel vil være kommunestyret i desember som vil ta standpunkt til om det skal gjennomføres nærmere utredninger eventuelt forhandlinger med andre kommuner om alternativer til dagens kommuneløsning.

Rådmann/assisterende rådmann har gjennomgått hovedpunktene i den såkalte Økonomi og kvalitetsutredningen som er lagt fram i i disse dager. Utredningen ser blant annet på mulige endringer av dagens skolestruktur og sykehjemsstruktur og lanserer en rekke mulige tiltak for å redusere driftskostnader. Den videre behandling av utredningen vil følge arbeidet med budsjett og økonomiplanrevisjonen høsten 2015.

Resultat fra gruppearbeidet ble overrakt til ordfører Ida Stuberg. (Foto: Hege Ness Larsen)

Kommunereform engasjerer Inderøyungdommen

Inderøy kulturhus var fylt til randen da Inderøy ungdomsråd arrangerte en 3-timers lokal ungdomskonferanse på Inderøy kulturhus 10. april 2015. Engasjerte ungdomsskoleelever ønsker å lære mer om kommunereformen. Ordfører Ida Stuberg sto for selve åpninga av arrangementet sammen med ungdomsrådet.