Skarnsundbrua

"Syng med oss"- kveld på Øynheom

Torsdag 14. april

2011-09-04
Sakshaug Blandakor inviterer til "Syng med oss" kveld på Øynheim torsdag 14. april kl 1900.Alle som ønsker seg en trivelig kveld med mye sang, er hjertelig velkommen! Spesielt er eldre i nåværende Mosvik og Inderøy kommune innvitert. Det blir bevertning og loddsalg.Arrangementet har mottatt støtte fra midlene til kulturbygging Inderøy - Mosvik.