Brua i TA 27

Nye gårdsnummer i Mosvik

Det legges til 300 til alle gårdsnummer i Mosvik

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Inderøy og Mosvik 1.januar 2012, vil alle eiendommer i gamle Mosvik få et tillegg på 300 i sitt gårdsnummer. Eksempelvis vil gnr. 18 bnr. 47 bli gnr. 318 bnr. 47 i ny kommune. Endringen vil automatisk bli oppdatert i alle offentlige registre tidlig i januar 2012.