A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Næringsfond i Inderøy

Som gründer, eller etablert næringsliv med et utviklingsprosjekt, kan du søke om økonomisk støtte fra kommunalt Næringsfond. Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad. Søknaden må minimum inneholde en prosjektbeskrivelse og et kostnadsoppsett.

Inn-Trøndelag regionalt næringsfond

Er du gründer eller næringsliv med en forretningside som angår et større område, kan du søke Inn-Trøndelag regionalt næringsfond om støtte. Her kan du lese retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag regionalt næringsfond (tidligere INVEST-fondet).

REGISTRER SØKNAD til Inn-Trøndelag regionalt fond

Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad.

Førende for våre fond er Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for NTFK.

Vi anbefaler at det tas kontakt med næringssjef Trygve Wannebo via e-post: trygve.wannebo@inderoy.kommune.no eller via mob.: 95 21 66 33

Se forøvrig vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune for nærmere informasjon om prioriterete formål og støttenivå.