A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Lokalhistorisk rom

I det lokalhistoriske rommet tilknyttet bibliotekets finnes litteratur
om Inderøy og andre kommuner i Trøndelag.
Det er bygdebøker, slektsbøker, lokalhistoriske årbøker, avskrift av kirkebøker og folketellinger og en del utklipp fra både aviser og tidsskrifter. Lokalsmalinga

I tillegg til fagbøkene har vi en samling av skjønnlitterære bøker av trønderske forfattere.

Vi har et godt samarbeid med Inderøy museums- og historielag. Slektsnemnda i museums- og historielaget holder sine møter i biblioteket.
 

Her er noen skjønnlitterære bøker med lokalt preg skrevet av forfattere tilknyttet Inderøy:

Lorns Fossum: Vers på Inderøymål
Bjarne Granhus: I suset fra skogene
Mary Hegge: Beritungen, Beritungen får nye vener
Erling Johnsen: Tore fortenkt , Nordmannsguttene Morten Jørstad: Ragnarokk'r
Haakon Løken: Anne Kathrines ungdom: hverdagsbilleder fra 1830-40-aarene, Landsens liv: billeder fra 1850-60-aarene, Fra Fjordnes til Sjøvinn: billeder og minder fra 1870-aarene
John Sundfær: Ved stranden
Gunvor Norum: Doggdråpeblom og tankefrø, Medan det enno er tid.
 
Viser også til andre Inderøyforfattere som
Willy Ustad, Rut, Kari Stai, Marit Røttingsnes Westlie, Aake O. Verdal og Gudrun Drewsen
 
Inderøy bibliotek har i samarbeid med Pronomen kommunikasjonsdesign utarbeidet nettutstillinga http://fagrefjord.no/ nynorsk utsyn frå Vinjesteinen.
 

Se også hjemmesiden til Inderøy Museums- og Historielag. Laget er en viktig samarbeidspartner og bidragsyter for Inderøy bibliotek, lokalsamlinga. http://www.inderoymuseumoghistorielag.org

Lokalsamlinga

Skjema