Kontaktinformasjon ny kommune

De geografiske områdene for de gamle kommunene beholder sitt postnummer – 7690 Mosvik og 7670 Inderøy

Post- og besøksadresse 1756 Inderøy blir:

Inderøy kommune
Inderøy Rådhus
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

 

Kontaktinformasjon:

Sentralbord:                      Tlf. 74124200

Epost:                               postmottak@inderoy.kommune.no

Hjemmeside:                     www.inderoy.kommune.no

Organisasjonsnr.:              997 391 853