A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helse og omsorg

FORVALTNINGSKONTOR: 74 12 42 07

Leder: Eirin Thorsen Lian                74 60 51 76, mob.nr. 476 96 067

Kari Grytbakk, Saksbehandler            74 60 51 78
 
Anette Hagevik, Saksbehandler         74 60 51 77
 
Karen Giskås, Saksbehandler            74 60 08 93
 

Liv Anita Jenshus, ekspedisjonen:     74 60 08 49

Nina Markhus, ekspedisjonen:           74 60 08 56

 

 

HJEMMETJENESTEN

Hovednummer 74 12 42 08

Enhetsleder: Jorid Melhus

Email: jorid.melhus@inderoy.kommune.no        

Kontor: Inderøyheimen

Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7,

7670 Inderøy

Mobtlf.: 476 96 102                                                                                   

 

Tjenesteleder:

Synnøve B.Sand

email:  synnove.bergem.sand@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 101

 

Tjenesteleder:

Bård Hermann Eriksson

email: bard.eriksson@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 100

 

Vaktrom hjemmesykepleien:

Mob: 950 83 488/ 950 83 489

 

Omsorgsleiligheter Næss

Tjenesteleder: Hildegun Nordli

email: hildegun.nordli@inderoy.kommune.no

mobtlf.: 476 96 097

Vakttlf: 74 12 42 05 / 74 12 43 93/ 74 12 43 87/ 74 12 43 95

 

Omsorgsleiligheter Inderøyheimen

Tlf: 74 12 42 04 / 74 12 43 76/ 74 12 43 81

 

INSTITUSJONSTJENESTER

Hovednummer 477 90 649

 

Enhetsleder: Heidi Wennes

email: heidi.wennes@inderoy.kommune.no

Kontor: Inderøyheimen

Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7, 7670 Inderøy.

Mobtlf.: 476 96 066

 

Tjenesteleder:

Inger Margrethe Indgul Vatn

email: inger.margrethe.indgul.vatn@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 06

 

Vaktrom:

Tlf: 74 12 42 03 / 74 12 43 61/ 74 12 41 20

Mob.: 477 90 649

 

Fagutviklingssykepleier:

Toril Gullberg Røli

email: toril.gullberg.roli@inderoy.kommune.no

Tlf: 476 96 064

 

Kjøkken

Tlf.: 74 60 08 01, 74 12 43 68

Tjenesteleder:

Bjørnhild Berg

Mobtlf.: 476 96 065

 

PSYKISK HELSE OG MILJØTJENESTER

Enhetsleder: Erlend Bjøru

email: erlend.bjoru@inderoy.kommune.no

Kontor: Inderøyheimen

Adresse: Bistand og omsorg, Meieribakken 7, 7670 Inderøy

Tlf: 477 51 717

 

Tjenesteleder:

Siv Berg Aune, tlf 74 60 51 97 

email: siv.berg.aune@inderoy.kommune.no

ansvar for:

Børgin Panorama: tlf: 47 69 20 43 / 74 12 45 72

Lautan: tlf: 97 51 57 96 / 74 12 43 46

Bakketun, Mosvik: Mob.nr 481 13 780

Støttekontakt og avlastning

 

Tjenesteleder:

Hilde Fjerdingen-Iversen, mobtlf.: 953 30 053

email: hilde.fjerdingen-iversen@inderoy.kommune.no

ansvar for:

Årfall: tlf: 46 94 09 65 / 74 12 44 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema