A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helse og omsorg

FORVALTNINGSKONTOR: 74 12 42 07

Leder: Eirin Thorsen Lian                74 60 51 76, mob.nr. 476 96 067

Anette Hagevik, Saksbehandler         74 60 51 77
 
Karen Giskås, Saksbehandler            74 60 08 93
 

Liv Anita Jenshus, ekspedisjonen:     74 60 08 49

Nina Markhus, ekspedisjonen:           74 60 08 56

 

 

HJEMMETJENESTEN

Hovednummer 74 12 42 08

Enhetsleder: Jorid Melhus

Email: jorid.melhus@inderoy.kommune.no        

Kontor: Inderøyheimen

Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7,

7670 Inderøy

Mobtlf.: 476 96 102                                                                                   

 

Tjenesteleder:

Synnøve B.Sand

email:  synnove.bergem.sand@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 101

 

Tjenesteleder:

Bård Hermann Eriksson

email: bard.eriksson@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 100

 

Vaktrom hjemmesykepleien:

Mob: 950 83 488/ 950 83 489

 

Omsorgsleiligheter Næss

Tjenesteleder: Hildegun Nordli

email: hildegun.nordli@inderoy.kommune.no

mobtlf.: 476 96 097

Vakttlf: 74 12 42 05 / 74 12 43 93/ 74 12 43 87/ 74 12 43 95

 

Omsorgsleiligheter Inderøyheimen

Tlf: 741 24 204

 

INSTITUSJONSTJENESTER

Hovednummer 477 90 649

 

Enhetsleder: Heidi Wennes

email: heidi.wennes@inderoy.kommune.no

Kontor: Inderøyheimen

Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7, 7670 Inderøy.

Mobtlf.: 476 96 066

 

Tjenesteleder:

Inger Margrethe Indgul Vatn

email: inger.margrethe.indgul.vatn@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 06

 

Vaktrom:

Tlf: 74 12 42 03 / 74 12 43 61/ 74 12 41 20

Mob.: 477 90 649

 

Fagutviklingssykepleier:

Toril Gullberg Røli

email: toril.gullberg.roli@inderoy.kommune.no

Tlf: 476 96 064

 

Kjøkken

Tlf.: 74 60 08 01, 74 12 43 68

Tjenesteleder:

Bjørnhild Berg

Mobtlf.: 476 96 065

 

PSYKISK HELSE OG MILJØTJENESTER

Enhetsleder: Erlend Bjøru

email: erlend.bjoru@inderoy.kommune.no

Kontor: Inderøyheimen

Adresse: Bistand og omsorg, Meieribakken 7, 7670 Inderøy

Tlf: 477 51 717

 

Tjenesteleder:

Siv Berg Aune, tlf 74 60 51 97 

email: siv.berg.aune@inderoy.kommune.no

ansvar for:

Børgin Panorama: tlf: 47 69 20 43 / 74 12 45 72

Lautan: tlf: 97 51 57 96 / 74 12 43 46

Bakketun, Mosvik: Mob.nr 481 13 780

Støttekontakt og avlastning

 

Tjenesteleder:

Hilde Fjerdingen-Iversen, mobtlf.: 953 30 053

email: hilde.fjerdingen-iversen@inderoy.kommune.no

ansvar for:

Årfall: tlf: 46 94 09 65 / 74 12 44 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema