A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
42-16483067

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til alle gravide som bor eller arbeider i kommunen.
  
Jordmor er Sigrid Vatn Wensbakk. Timebestilling tlf. 74600846
 
Jordmor er tilstede på helsestasjonen hver onsdag  og annenhver fredag (oddetallsuker).Ta kontakt ved ønske om oppfølging/kontroll i svangerskapet, evt. også etter fødselen.