Jon Arve Hollekim

Jon Arve Hollekim tilsatt som rådmann i 1756 Inderøy

Rådmann i Inderøy kommune er ansatt som rådmann i den sammenslåtte kommunen Inderøy 1756 - bestående av nåværende Inderøy kommune og Mosvik kommune.

Nåværende rådmann i Mosvik kommune Lars Daling er tilsatt som kommunalsjef i den sammenslåtte kommunen.
 
Det er nykommunens øverste organ i prosjektfasen - Fellesnemnda - som har besluttet tilsetting av rådmann og kommunalsjef.
 
Sammenslåingen av de to kommunene skjer formelt fra 01.01.2012.  Planlegging og gjennomføring av de praktiske sider av sammenslåingen er allerede i full gang.