A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Innsyn i post og politiske dokumenter

 

 Inderøy innsyn

 

 

 

 

 

Offentlig Journal

Velkommen til Inderøy kommunes offentlige journal på nett. Journalen blir lagt ut 2-3 dager etter journalføring, for å gi ledere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Journalen inneholder en oversikt over all post til og fra kommunen for de 3 siste måneder. Informasjon om saker/dokumenter i elevmapper og barnehagemapper blir ikke publisert. Ved spørsmål om innsyn i slike saker/dokumenter kontakt arkivet (Send en mail til arkiv@inderoy.kommune.no).

Det er kun informasjon om saker/dokumenter som ligger i offentlig journal. Dokumenter (innskannede brev og kommunens egenproduserte dokumenter) kan bestilles hos arkivet (Send mail til arkiv@inderoy.kommune.no).

Rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova.

Klikk her for innsynsmodul

Hvis ikke valg for dato vises så trykk på «Flere valg». Velg måned og dag for postjournalen du ønsker å se.
Under "Avgrens søk til" kan du angi flere søkekriterier.

Bestilling av dokumenter besvares innen tre dager.
 

Klikk her for innsynsmodul postliste

 

Politiske dokumenter - møtennkallinger og møteprotokoller fra politiske utvalg

Klikk her for innsynsmodul politiske utvalg


Saker og referat fra politisk behandling ligger inntil videre på denne linken.

Skjema