A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Informasjon

Informasjon om forprosjekt IOKS

Bygging av Inderøy oppvekst og kultursenter startet 5. mai 2014.
Skanska Norge AS er totalentreprenør og vil månedlig gi ut informasjon om planlagte arbeider. Se informasjon lengre ned på siden.

Utbyggingen består av byggetrinn 1 og byggetrinn 2.

Byggetrinn 1 omfatter ungdomsskolen med blant annet realfagsrom og deler av administrasjonen til kulturhuset og kulturskolen. Utbyggingen av byggetrinn 1 er ferdig, og ungdomsskolen ble overlevert 19. juni 2015. Offisiell åpning av ungdomsskolen var 19. august 2015.

Byggetrinn 2 er påbegynt. Byggetrinnet omfatter videregående skole, bibliotek, kulturhus (inkludert kantine, øvingsrom, biscene, liten hall med mer). Ferdigstillelse av byggetrinn 2 vil være i februar 2016, med følgende unntak:

  • Sakshaug barneskole; nybygg (oppstart vår 2015) og tilpasninger/ombygging av Elgen (høst/vinter 2015-2016) med ferdigstillelse sommeren 2016.
  • Ny kantine åpnes juli 2016 (Midlertidig løsning i minihall fra juli 2015)
  • Kulturhussal er stengt mellom juni og september 2016.

 

Informasjon fra Skanska Norge AS

Skanska info - mai 2014.pdf

Skanska info - juni 2014.pdf

Skanska info - juli 2014.pdf

Skanska info - august 2014.pdf

Skanska info - september 2014.pdf

Skanska info - oktober 2014.pdf

Skanska info - november 2014.pdf

Skanska info - desember 2014.pdf

Skanska info - januar 2015.pdf

Skanska info - juni 2015.pdf

Skanska info - juli 2015.pdf

Skanska info - august 2015.pdf

 

Skjema