A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter denne tilskuddsordningen. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av ba...
presentasjon budsjett 311019

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Inderøy kommune

Rådmann Peter Ardon la torsdag 31.10.19 frem forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 Se forslag til budsjett og økonomiplan digitalt her Presenta...
Kommunestyret 2019-2023

Det nye kommunestyret

Torsdag 3. oktober ble konstituerende kommunestyremøte holdt i AKSET.
KS hedersmerke

KS-hedersmerke

I kommunestyremøtet 3. oktober ble Signar Tormod Berger, Laila Roel og Arvid Nervik tildelt KS hedersmerke for lange verv i politisk sammenheng. 
ORDSKY 19

Estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen

Årets fagnettverkssamlinger i AKSET er viet arbeid med ny overordna del i læreplanen. Her har vi en unik mulighet til å se det 13-årige skoleløpet i sammenheng med kulturfelte...
Kommunevåpen for Inderøy

Slik blir kommunestyret 2019-2023

Valgresultatene er klare og slik blir kommunestyret i Inderøy de kommende fire årene. 

Jodtabletter - reseptfritt salg

For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme.