A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
måltidet[1]

SKOLEMÅLTID 20.11.19

Inderøy ungdomsskole, ulike næringsaktører på Inderøy og Lokal Frivillighet samarbeider om å tilby skolelunsj til elever og ansatte ved ungdomsskole en gang i måneden. Samarbeidet har som mål å oppnå bevissthet blant ungdommen om sunne kostholdsvaner samt skape relasjoner på tvers av generasjoner. I tillegg er det en målsetting å gi elevene mestring ved å skape et utvidet klasserom og involvere elevene i tilberedelser og etterarbeid. Skolelunsjen ved ungdomsskolen er et samarbeid mellom næringslivet i Inderøy, frivillig Inderøy, frivillige organisasjoner representert ved Sanitetsforeningene Røra, Sandvollan og Inderøy , kantina i AKSET  og ungdomsskolen.

Arbeid etter §9A

01082017 tredde  de nye lovendringene ang.  kapittel 9 A, i opplæringsloven, i kraft. Alle elever har jf §9A-2 rett på et trygt og godt skiolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.