error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Hjertehender_400x266

Avdeling Bistand og omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, dagtilbud, trygghetsalarm, omsorgslønn, støttekontakt, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre. Tjenestene vedtas på Forvaltningskontoret. 

Under fanen Forvaltning, til venstre i meny, ligger søknadsskjema.

Menn i helse

Menn søkes!

Menn i helse - kull 2021

Inderøy kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram, hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til å ta en utfordring. Det blir arrangert informasjonsmøtemøte tirsdag 26. januar kl.10.00 i Dampsaga kulturhus.

2020-12-08
Pårørendeskole

Pårørendeskole

2018-10-04