A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

For ansatte

 

IKT-Fjernhjelp (Teamviewer)   
-    Veiledning


WEBMAIL:
For lesing av kommunal epost fra ekstern maskin: https://webmail.invest.kommune.no/owa

 

Hjemmekontorløsning :

Fra oktober 2017 er alle kommunale (bærbare) maskiner for ansatte klargjort med Windows 10 samt også for bruk av hjemmekontor.

Velg "Påloggingsalternativer" før selve påloggingen.

Velg der "FortiClient" og logg deretter inn med din bruker og passord på vanlig måte.

Tilganger til løsninger vil etter pålogging være som ved kontorstedet.


NB! 

  • Ingen andre løsninger tilbys for ansatte for bruk av hjemmekontor
  • Private pc´r vil ikke bli tillatt å benytte for hjemmekontorpålogging.
  • Dersom den ansatte trenger å benytte kommunale løsninger fra eksterne nett må arbeidsgiver legge til rette for at den ansatte kan benytte kommunale bærbare maskiner.

 

Fra og med 1.1.2019 er det også innført 2faktor autentisering ved bruk av Hjemmekontorløsningen.
(2faktorautentisering = to-trinns-bekreftelse )

Innebærer:
Ved pålogging av kommunal maskin fra eksternt nett/hjemmekontor vil det måtte være innregistrert mobilnmummer på tjeneste-/arbeidstelefon som en del brukertilgangen og som da også brukes som en del av av påloggingen.

Eneste unntak for bruk av annet mobilnummer enn tjeneste-/arbeidstelefon, er ansatte i skolene som har hatt og har andre løsninger og har valgt å tillatte private mobiler i sine daglige rutiner.

Man vil da motta en SMS (kalt Forti Token Code) som må tastes inn etter at man har tastet brukernavn og passord.

Følg med på denne artikkelen da revidering av ovennevnte informasjon kan skje.

 

Ta kontakt mot Helpdesk 74 70 1555  dersom ikke det mottas SMS på oppgitt mobil (dette oppgitt som "Forti Token Code - 6 sifret tall" ved forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen).

Unntak:

Det kan tenkes at det fortsatt er en god del pc-er ved skolene i Steinkjer kommune som ikke har blitt oppdatert til Windows 10 og kan benyttte det som er beskrevet ovenfor.

Ta dette opp med nærmeste leder for avklaring på hva som skjer for aktuell skole.
Dette gjelder også når evt det kan skje en oppdatering av maskiner til Windows 10 eller evt utskifting.

 

 

Ta kontakt mot Helpdesk 74 70 1555  dersom ikke det mottas SMS på oppgitt mobil (dette oppgitt som "Forti Token Code - 6 sifret tall" ved forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen).

Unntak:

Det kan tenkes at det fortsatt er en god del pc-er ved skolene som evt ikke har blitt oppdatert til Windows 10 og kan benyttte det som er beskrevet ovenfor.

Ta dette opp med nærmeste leder for avklaring på hva som skjer for aktuell skole.
Dette gjelder også når evt det kan skje en oppdatering av maskiner til Windows 10 eller evt utskifting.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny løsning for private barnehager og eksterne firma:

Startes via adressen: http://ekstern.invest.kommune.no

Krever ingen installasjoner og fungerer med følgende nettlesere;
- Microsoft Edge (nytt som kom med Windows 10)

eller

- Microsoft Internet Explorer, Google Chrome. Det anbefales imidlertid å bruke Edge 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppad

Itslearning (inderoy.itslearning.com

Redigering av nettsider (Custom Publish)

 

 

Vennligst kontakt nærmeste leder for påloggingsinformasjon til de forskjellige tjenestene.

Er det noen lenker du bruker ofte, og som fortjener en plass på denne siden? Kontakt gjerne redaksjonen.

 

Skjema