A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fjernlån

Bøker og en del andre medier kan lånes inn fra andre bibliotek hvis det lokale bibliotek ikke har det som etterspørres.
 
Nasjonalt lånekortFjernlånstjenesten er en viktig del av bibliotektjenestene, og vi prøver så godt det lar seg gjøre å etterkomme de ønskene som lånerne har.
Denne tjenesten er gratis for låner!

 

Skjema