error_outline
20. januar kl. 10:44

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arbeid etter §9A

01082017 tredde  de nye lovendringene ang.  kapittel 9 A, i opplæringsloven, i kraft. Alle elever har jf §9A-2 rett på et trygt og godt skiolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Tidligere hadde vi en sosial læreplan, hvor handtering av hendelser i §9a inngikk. Etter at lovendringene kom velger vi å splitte dette i to planer; sosial læreplan og plan for arbeid etter §9 A. Dette gjør vi for å tydeliggjøre arbeidet som skal gjennomføres, når vi oppdager eller mottar varsel om hendelse etter §9 A. Når vi mottar slike varsler har rektor plikt til å følge opp saken og iverksette aktivitet innen fem dager.

 Vår plan for arbeid etter §9 A kan du lese mer om ved å gå inn på §9 A 2019.docx PDF document ODT document

Skjema