A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester.

Den som fyller vilkårene for rett til helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven kan få BPA. Søkere som har behov for omfattende og koordinerte tjenester, men som likevel har ressurser og ønske/behov for et aktivt og uavhengig liv kan få sine tjenester organisert med ordningen BPA.

Søknad om BPA sendes til Forvaltningskontoret. BPA tildeles etter individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helsesituasjon og sosiale forhold.

BPA ligger i Inderøy kommune under området hjemmetjenesten.

 

 

 

 

Skjema