A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Bok til alle/leseombud

Inderøy bibliotek er "bok til alle-bibliotek" som har undertegnet samarbeidsavtale med "Leser søker bok". Vi har tilrettelagte bøker for ungdom og voksne som av ulike årsaker har ønsker enkel tekst, enkelt innhold eller andre tilpassninger.

Leseombud
Har du lyst til å lese høyt for andre? Da kan du bli leseombud. Leseombud er personer som leser for personer som ikke kan eller vil lese selv. I Inderøy har vi frivillige som leser fast på eldreinstitusjonene. Aktivitører og andre kan også være leseombud på sin arbeidsplass i arbeidstiden. Har du lyst til å bli leseombud eller kjenner noen som ønsker å bli lest for? Ta kontakt med biblioteket torunn.sandstad.naess@inderoy.kommune.no

Skjema