A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
mor og barn på trim

Barseltreff med trim

Barseltreff med trim. Barseltreff med trim på helsestasjonen annenhver torsdag kl. 10.00 - 12.00 (oddetallsuker) . Første gang etter jul 16.januar. 

Siste gang før sommeren 23.april 2020.

 

Medlemmer av saniteten passer barna inne på helsestasjonen mens mor trimmer.(Ligger barnet i vogn ute blir det på eget ansvar).

Skjema