A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fargelegging

Barnehageplass i Inderøy

Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2020/2021, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 10. mars 2020.

Fagdag Inderøybarnehagen_Marianne Schram_29

Fagdag for Inderøybarnehagen 29.11.2019

Tema: Et inkluderende barnehagemiljø, barnesamtaler og medvirkning

Stengt

Sommerstengt i kommunale barnehager

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29, 30 og 31, dette i henhold til vedtak i Kommunestyret 11.12.2015 (sak 65/2015).