A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
May Britt Drugli

Fagdag i Inderøybarnehagen

Inderøy kommune har i sin kvalitetsplan for barnehage og grunnskole løftet opp temaet Livsmestring. Innenfor dette temaet ligger det mange deltema. De fleste barna går i barnehage og de fleste barna har lange dager i barnehagen. Kvalitet skal være gjennomgående i arbeidet med barnet. God omsorg i leke og læringsaktiviteter er nødvendig for at barnet skal føle seg trygg og ha utbytte av barnehagedagen.

Fagdag Inderøybarnehagen_Marianne Schram_29

Fagdag for Inderøybarnehagen 29.11.2019

Tema: Et inkluderende barnehagemiljø, barnesamtaler og medvirkning

Stengt

Sommerstengt i kommunale barnehager

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29, 30 og 31, dette i henhold til vedtak i Kommunestyret 11.12.2015 (sak 65/2015).