Arbeidsgruppe politisk og administrativ hovedstruktur

Fellesnemnda har i møte 30.juni 2010 oppnevnt et politisk arbeidsutvalg for utrede politisk og administrativ hovedstruktur samt avklare omfang av overordnet planlegging i etablering av ny kommune.

Fellesnemnda ga den politiske arbeidsgruppen følgende mandat:

1. Utrede og foreslå politisk og administrativ hovedstruktur
2. Utrede og avklare hvilke overordnede planer som skal utarbeides og gjelde i den nye
    kommunen, og hvilke organer som skal styre prosessene

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

Ole Tronstad, Sp, leder
Carl Ivar von Køppen, Sp, nestleder
Harald Næss, Ap
Maria Aune, KrF
Margareth Halle, SV
Ingunn Tangstad, SV
Jon Arve Hollekim, prosjektleder/rådmann Inderøy
Lars Daling, rådmann Mosvik
Nanna Dyrendal, tillitsvalgt
Rakel Tangstad, tillitsvalgt