A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Ansatte, Lyngstad barnehage

Ansatte:

Ann Kristin Gamlemshaug  -  Enhetsleder

Bente Volan  -  Styrer

Turid Norum Hallem  - Pedagogisk leder

Margrethe Berg - Pedagogisk leder

Trine Hustad Knudsen - Barnehagelærer

Kari Gjermstad - Fagarbeider

Kari Næss  -  Fagarbeider

Aud Meisler  -  Fagarbeider

Eva Kristin Skjelvan Høvik - Fagarbeider

Signe Nervik - Lærling

 

Skjema