A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Ansatte ved Sandvollan skole

Avdeling skole og SFO:

 

Rektor

Torhild Buran

Assisterende rektor

Mari Løvrød Erichsen

Teamleder småtrinnet

Gunn Jorun Hjelde

Teamleder mellomtrinnet

Annvor Fjerstad

Spesialpedagogisk koordinator

Eva Merete Stornes

IKT ansvarlig

Trond Birkenes

KOM koordinator

Ketty Oslo Jule

Leseveileder småtrinnet

Anita Larsen

Kontaktlærer 1.klasse

Julla Lønvik

Kontaktlærer 1. klasse

Trond Birkenes

Kontaktlærer 2.klasse

Ketty Oslo Jule

Kontaktlærer 3.klasse

Anita Larsen

Kontaktlærer 4.klasse

Gunn Jorun Hjelde

Kontaktlærer 5.klasse

Håkon Mjømen og Eva Merete Stornes Nyborg

Kontaktlærer 6.klasse

Annvor Fjerstad

Kontaktlærer 7.klasse

Marthe Gullberg Larsen

Timelærer

Hilde Anne Staberg

Timelærer

Britt Tønne Haugan

Timelærer

Tone Westrum

Leder SFO

Mari Løvrød Erichsen

Fagarbeider

Kristin Mandelid

Fagarbeider

Ann Kristin Bragstad

Fagarbeider

Mari Manka

Fagarbeider

Magnhild Sem

Assistent

Liv Anne Våg

Assistent

Jonas Hesby

(Blå tekst = lenke til epostadresse)

 

Skjema