error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Byggtorget Mosvik

Adressenummerskilt kan nå igjen bestilles/kjøpes i Inderøy!

Husk det er viktig å sette opp skilt!

Skilt kan bestilles hos BYGGtorget, Mosvikvegen 520, 7690 MOSVIK, tlf. 909 82 359.

 

Adressering

Kommunen tildeler nye adresser og følger opp adressering i kommunen. Dette omfatter navnsetting, nummertildeling, skilting og adressemeldinger til Statens kartverk.

Forskrift for adressetildeling.

Inderøy kommunes forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, vedtatt 19.03.2012