Økonomiplan 2012-2014 for 1756 Inderøy vedtatt av fellesnemnda

2010-12-16
Eiendomsskatt ble diskusjonstema ved behandling av økonomiplanen for den nye kommunen

Politisk hovedmodell for 1756 Inderøy vedtatt

2010-12-17
Hovedutvalgsmodellen med kommunestyret, formannskap og to hovedutvalg valgt som politisk hovedmodell.

Nye Inderøy har blitt tildelt kommunenummer 1756

2010-12-01
Mosvik kommune har i dag kommunenummer 1723 mens Inderøy kommune har kommunenummer 1729. Statistisk sentralbyrå har vedtatt at den nye kommunen skal ha kommunenummer 1756.

Administrativ hovedmodell vedtatt av fellesnemnda

2010-11-18

Fellesnemnda vedtok prosjektleders forslag til ny administrativ hovedmodell for ny kommune i møtet 17.11.10. Rådmannsnivået består av rådmann og to kommunalsjefer. Under dette nivået er det 14 enheter med sine enhetsledere.

Navnet på den nye kommunen er Inderøy

2010-11-05
Kommunestyrene vedtok den 14.juni 2010 at den nye kommunen skal hete Inderøy kommune og at det nye kommunestyret skal bestå av 31 representanter.
Ved kongelig resolusjon 5.november 2010 ble sammenslåingen vedtatt og navnet på den nye kommunen stadfestet.