370 ansatte i ny kommune samlet til HMS-dag

Mye Humor, Munterhet og Smil

HMS-samlingen 5.mai var ledd i intern kulturbygging for ansatte i Mosvik og Inderøy, i forbindelse med sammenslåing av kommunene fra 1.januar 2012.

Personal- og organisasjonsrådgiver Jon Olav Heggli ledet samlingen, som var delt i en økt på dagtid og en på kveld. Oppmøtet var meget bra og forsamlingen så ut til å trives i hverandres selskap og med det som ble presentert fra scenen.  Samlingen inneholdt flotte kulturinnslag med deltagere fra begge kommuner, informasjon om kommunesammenslåingen ved prosjektleder Jon Arve Holekim samt mye humor representert ved Sveinung og Sigmund Kveli. I innlagt pause var det muligheter for både bespisning og å knytte bekjentskaper på tvers av kommunne.

 IMG  7680

IMG  7695 IMG  7696