1756 Inderøy søker medlemskap i KS

Både Mosvik og Inderøy er i dag medlemmer i KS. Fellesnemnda har vedtatt at 1756 Inderøy kommune også søker medlemskap i Kommunesektorenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med virkning fra 1.1.2012.